Sprache:

Suche

De evolutie van cyberbeveiliging in het tijdperk van werken op afstand

  • Teilen:
De evolutie van cyberbeveiliging in het tijdperk van werken op afstand

De evolutie van cyberbeveiliging in het tijdperk van werken op afstand

De dynamiek op de werkvloer is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd: steeds meer bedrijven kiezen voor thuiswerken of werken op afstand. Geen wonder dat WFH handig is gebleken, maar werken op afstand vereist wel een betere cyberbeveiliging.

Wist je dat 72% van de mensen wereldwijd zich zorgen maakt over de cyberbeveiligingsrisico's die externe werknemers lopen? Terwijl bedrijfssystemen relatief beter beveiligd zijn met geavanceerde protocollen, stelt werken op afstand werknemers bloot aan onveilige netwerken. Hierdoor lopen bedrijfsgegevens het risico online gestolen te worden, waardoor de integriteit in gevaar komt. Bedrijven kunnen de lijst met IT-bedrijven in Bangalore raadplegen om hun systemen te beveiligen voor werk op afstand.J

Belangrijkste uitdagingen van werken op afstand

Cyberbeveiligingsprofessionals wijzen op verschillende uitdagingen bij het aanpakken van onveilige werkomgevingen op afstand. Laten we eens kijken naar de belangrijkste uitdagingen die zij tegenkomen.

Endpoints buiten het bedrijfsnetwerk beveiligen

In de WFH-omgeving gebruiken werknemers meestal hun apparaten zoals tablets, pc's, laptops en smartphones om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens en bedrijfsnetwerken. De nieuwe uitdaging is om de integriteit en beveiliging van deze apparaten te waarborgen.  

Experts op het gebied van cyberbeveiliging raden aan om protocollen bij te werken en betere beveiligingsconfiguraties op te zetten om dergelijke kwetsbaarheden uit te sluiten.

Robuuste Endpoint Beveiligingsmaatregelen

Veel organisaties implementeren waterdichte beveiligingsmaatregelen om de risico's van externe eindpunten aan te pakken. VPS (Virtual Private Server) kan bijvoorbeeld versleutelde tunnels creëren en zo de gegevensoverdracht tussen bedrijfsnetwerken en externe apparaten beveiligen.

Multi Factor Authenticatie (MFA)

MFA versterkt de beveiliging voor externe apparaten nog verder. Werknemers moeten hun identiteit authenticeren met meerdere referenties. Daarnaast raden de beste IT-bedrijven in Rajkot oplossingen voor Endpoint Detection and Response (EDR) aan. Deze systemen bewaken en analyseren continu activiteiten op het eindpunt. Ze kunnen potentiële beveiligingsproblemen detecteren en er in realtime op reageren.

Digitale communicatiekanalen misbruiken

Online criminelen maken vaak gebruik van digitale communicatiekanalen om werkomgevingen op afstand aan te vallen. Zo blijven phishing-aanvallen online werknemers zorgen baren. Bij deze social engineering-aanval worden misleidende berichten, e-mails of websites verstuurd om gebruikers te misleiden.

Soms downloaden werknemers kwaadaardige software die leidt tot de compromittering van bedrijfsgegevens. Andere social engineering-tactieken zijn onder andere lokkertjes en smoesjes die gericht zijn op menselijke kwetsbaarheden.

Aanbevolen strategieën voor risicobeperking

Te midden van de evoluerende bedreigingen voor cyberbeveiliging in de digitale omgeving, vermindert bewustzijn op het gebied van cyberbeveiliging het risico op social engineering-aanvallen aanzienlijk. Bedrijven verspreiden bewustzijn onder werknemers door hen voor te lichten over verschillende cyberbedreigingen.

Goed opgeleide en geïnformeerde werknemers die in externe omgevingen werken, kunnen vroegtijdige tekenen van phishingaanvallen detecteren. Zo kunnen ze de best practices gebruiken voor het onderhouden van online hygiëne om phishingpogingen te voorkomen.

Cloud-omgevingen beveiligen

De flexibiliteit, kosteneffectiviteit en schaalbaarheid van cloudservices maken het een uitstekende keuze voor externe werknemers. Cyberbeveiligingsprofessionals erkennen echter de unieke kwetsbaarheid van werknemers die op cloudsystemen werken.

Cloudplatforms stroomlijnen activiteiten aanzienlijk en bieden on-demand resources. Laten we eens kijken naar enkele cruciale beveiligingsoverwegingen voor cloudomgevingen.

Gegevens versleutelen

Op cloudplatforms moeten externe medewerkers gegevens zowel onderweg als in rust versleutelen. Dit rechtvaardigt het belang van robuuste versleutelingsalgoritmen die gebruikmaken van sleutels.

Toegangscontrole

Toonaangevende cyberbeveiligingsprofessionals raden aan om granulaire toegangscontroles in te zetten om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot applicaties. Hier zijn enkele technologieën die deel uitmaken van de evoluerende cyberbeveiliging in het tijdperk van werken op afstand.

Identiteits- en toegangsbeheer (IAM)
Rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
Multi Factor Authenticatie (MFA)  

Netwerkbeveiliging

Werknemers op afstand maken steeds vaker gebruik van firewalls, inbraakdetectie- en preventiesystemen en netwerksegmentatie om de kans op ongeautoriseerde toegang tot hun netwerken te verkleinen. Deze technologieën zijn ook in staat om verdachte activiteiten op het netwerk te detecteren.

Laten we eens kijken naar enkele innovatieve technologieën die cloudsystemen voor werk op afstand beveiligen.

Beveiligingsaudits en -beoordelingen

Ondernemingen moeten regelmatig beveiligingsaudits uitvoeren om kwetsbaarheden te identificeren. Het is van cruciaal belang om de naleving van beveiligingsstandaarden te evalueren en nauwkeurige maatregelen te nemen om de algehele beveiliging te verbeteren.

Continue bewaking

Veel organisaties met externe medewerkers rekenen op monitoringtools voor cloudsystemen om hun beveiligingspositie te versterken. Deze systemen beoordelen de cloudinfrastructuur en gebruikersactiviteiten. Geavanceerde tools zijn ontworpen om afwijkingen of potentiële beveiligingsrisico's te identificeren. Dit verklaart waarom top IT-bedrijven in Rajkot continue monitoring aanbevelen om kwetsbaarheden op te sporen en te neutraliseren.

De rol van AI en automatisering in de ontwikkeling van strategieën voor cyberbeveiliging

Automatisering en AI hebben een aanzienlijke revolutie teweeggebracht in het proces van het detecteren van cyberbedreigingen en het beperken ervan. De AI-ondersteunde oplossing versterkt de verdedigingslinie in externe werkomgevingen aanzienlijk.

Geavanceerde detectie van bedreigingen

AI-algoritmen zijn getraind om enorme hoeveelheden gegevens te evalueren. Deze geavanceerde systemen identificeren abnormale gegevenspatronen die wijzen op mogelijke pogingen om gegevens te schenden. Met AI-oplossingen kunnen bedrijven nieuwe bedreigingen in externe omgevingen detecteren en neutraliseren. Zelfs geavanceerde inbraken zoals polymorfe malware of 'zero-day'-aanvallen kunnen worden gedetecteerd.

Voorspellende analyses

Met predictive analytics, dat werkt op basis van AI, kunnen cyberbeveiligingsteams potentiële bedreigingen voorspellen. Deze systemen nemen historische gegevens en trends onder de loep en bieden een proactieve maatregel om hun verdediging te versterken. Nog voordat risico's escaleren tot grotere bedreigingen, helpen voorspellende analysemethoden bij het identificeren en beperken ervan.

Gedragsanalyse

Veel organisaties maken gebruik van machine learning-modellen om bedreigingen te detecteren. Deze systemen analyseren en correleren enorme datasets om basisgedrag van gebruikers en apparaten te definiëren. Als van deze normen wordt afgeweken, activeren de systemen waarschuwingen voor verdachte activiteiten.

Informatie over bedreigingen integreren

Machine-learningalgoritmen werken ook op basis van informatie over bedreigingen. Dit verbetert hun detectie van bedreigingen en identificatie van belangrijke kwetsbaarheden. Het resultaat is dat organisaties opkomende bedreigingen in hun externe omgevingen voor kunnen blijven en proactieve maatregelen kunnen nemen.

Inpakken

Na COVID-19 is thuis- en telewerken het nieuwe normaal. Hoewel deze modellen verschillende voordelen bieden voor bedrijven en werknemers, brengen ze ook nieuwe uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging met zich mee. Gevoelige zakelijke en persoonlijke gegevens van gebruikers worden blootgesteld aan relatief onbeveiligde netwerken, die kwaadwillenden kunnen gebruiken voor social engineering-aanvallen zoals phishing, pretexting, enzovoort. Dit pleit bij uitstek voor een betere beveiliging.

Bereid jij je voor om je externe werkomgevingen te beveiligen? Bekijk de lijst met IT-bedrijven in Bangalore en vraag professionele hulp om uw beveiliging te verbeteren. Hoewel veel organisaties de hybride werkomgeving hebben omarmd, blijven ze niet allemaal veilig. Te midden van de escalerende dreigingen van online onverlaten loont het om je verdediging voor externe medewerkers te versterken en de integriteit van je systemen te waarborgen.

 -Auteur bio :

Jane Hart is een technisch schrijver bij Selected firms. Ze heeft 5 jaar ervaring in het ontwikkelen van inhoud en nieuwe presentatie-ideeën voor bedrijfswebsites, blogs, white papers, business collaterals en case studies. Ervaring in het schrijven, herformuleren, proeflezen, cureren, bewerken en beheren van content voor zowel B2c- als B2B-klanten.Heeft kennis van de beste SEO-praktijken om content te creëren volgens SEO-vereisten voor betere zoekmachineprestaties.Uitstekende schriftelijke en verbale communicatievaardigheden.

TWT Staff

TWT Staff

Writes about Programming, tech news, discuss programming topics for web developers (and Web designers), and talks about SEO tools and techniques